Vroeger was het makelaarsstokje een ambtsteken van rechtsmacht dat de praktische beroepsuitoefening mogelijk maakte, het was een waardigheidssteken van de bonafide makelaar, het werd gebruikt als stempel om een koop te bezegelen.

Later verwaterde dit oorspronkelijk begrip, de betekenis en de oorsprong gingen verloren en vervlakte tot algemeen waardigheidsteken gelijk als zoveel andere staven.

Heden heeft dit stokje het kenteken van waardigheid, meer dan naar de functie toe.

Tegenwoordig biedt de Amsterdamse makelaarsvereniging een gouden stafje aan de leden aan, wanneer dezen hun zilveren jubileum vieren, na 25 jaar beëdigd te zijn.

In België daartegenover staat het CIB Oost-Vlaanderen vzw in voor de uitreiking van het makelaarsstokje.